การจัดฟันเด็ก ช่วยทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การจัดฟันเด็ก ช่วยทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กๆหลายคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะอาจจะทำความสะอาดช่องปากและฟันได้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องสอนให้บุตรหลานของท่านรู้จักวิธีการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี เพราะการที่เด็กมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี แน่นอนว่าส่งผลดีต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก

ซึ่งในเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการสบฟันหรือลักษณะฟัน ก็สามารถเข้ารับการจัดฟันได้เหมือนผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่าเด็กจะยังมีฟันน้ำนมอยู่ก็ตาม เพราะเป็นการแก้ปัญหาฟันผิดปกติของเด็กๆ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวัยรุ่น โดยช่วยให้สุขภาพฟันดี และรองรับการขึ้นของฟันแท้ในอนาคตได้ เพราะฟันน้ำนมของเด็กส่วนใหญ่ พ่อแม่ผู้ปกครองมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ แต่แท้จริงแล้ว ฟันน้ำนมของลูกนั้น มีความสำคัญมากพอๆกับฟันแท้ และฟันน้ำนมยังส่งผลต่อการขึ้นของฟันแท้อีกด้วย เพราะถ้าหากเด็กสูญเสียฟันน้ำนมก่อนวัยอันควร

แน่นอนว่า ฟันแท้จะมีการขึ้นที่ผิดปกติอย่างแน่นอน บางรายอาจจะเกิดภาวะฟันหาย เนื่องจากฟันแท้ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ สำหรับเด็กที่ปัญหาเกี่ยวกับฟันไม่ว่าจะเป็น ปัญหาฟันหน้ายื่น เพราะเสี่ยงต่อการแตกหักของตัวฟัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม ตกบันได มีฟันสบผิดปกติ เพราะอาจทำให้ขากรรไกรเติบโตแบบไม่สมดุลกัน ช่องฟันห่าง เพราะช่วยปรับให้ซี่ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และง่ายต่อการขึ้นของฟันแท้ขากรรไกรไม่ได้สัดส่วนกับหน้า เพราะเจริญเติบโตผิดปกติ หรือวิธีการกลืนผิดปกติ เด็กที่มีพฤติกรรมดูดนิ้ว กัดเล็บ กัดสิ่งของเป็นประจำ นอนหายใจทางปาก เด็กเหล่านี้แน่นอนว่า มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันอย่างแน่นอน และการที่เด็กมีปัญหาในเรื่องของฟันนั้น อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้ เนื่องจากเด็กอาจจะรับประทานอาหารได้ไม่สะดวก เนื่องจากฟันมีปัญหาและส่งผลให้กาบดเคี้ยวอาหารทำได้ไม่ดี และอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กด้วย ดังนั้น วันนี้ทางคลินิกเราจะมาพูดถึงการจัดฟันในเด็ก ที่จะช่วยทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กนั้น แน่นอนว่า กิจวัตรประจำวันของเด็ก จะต้องไปเรียนหนังสือ ทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถ้าหากเด็กมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน แน่นอนว่า กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเด็กมีฟันหลอ อาจจะทำให้เด็กโดนเพื่อนล้อได้ ทำให้รู้เข้าสังคมได้ยาก และอาจจะทำให้เด็กไม่กล้าเข้าสังคม นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เด็กมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน นอกจากนี้ในเรื่องของบุคลิกภาพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเด็กได้ เพราะการที่เด็กมีรอยยิ้มที่สดใส สมวัย ก็จะทำให้เด็กรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเอง ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก พ่อแม่ควรแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี โดยสอนให้ลูกแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี สอนให้เด็กบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าเพื่อกำจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ ประมาณ 3-4 ครั้งต่อวัน บ้วนปากด้วยฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกคืน

ช่วยสอนให้ลูกขัดฟันเพื่อทำความสะอาดในซอกที่เข้าถึงยากและพาเด็กไปพบทันตแพทย์ทุกหกเดือนเพื่อตรวจสุขภาพฟัน ในเรื่องของการช่วยให้ลูกรู้จักวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสร้างทัศนคติให้แก่ลูกเพื่อที่ลูกจะได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ก่อนที่พ่อแม่ผู้ปกครอง จะพาเด็กมาพบกับทันตแพทย์ พ่อแม่ควรพูดแต่สิ่งดีๆ ไม่พูดข่มขู่ให้เด็กกลัว เพราะไม่เช่นนั้น ลูกจะมีทัศนคติไม่ดีกับทันตแพทย์ และอาจจะไม่ยอมเข้ารับการรักษา เพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวสุขภาพช่องปากและฟัน ควรพาลูกหลานมาตรวจและทำฟันตั้งแต่ตอนที่เด็กยังไม่มีฟันผุหรือปวดฟัน เพราะจะทำให้เด็กไม่กลัวการทำฟันหรือกลัวทันตแพทย์ และยังเป็นโอกาสดีในการรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ในเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพฟันที่ถูกต้อง และเพื่อให้ลูกน้อยคุ้นเคยกับบรรยากาศในห้องทำฟัน และการพบทันตแพทย์เพื่อทำฟัน เด็กจะได้ไม่กลัวและมีทัศนคติที่ดีในการไปหาหมอฟัน ถือเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยด้วย เพื่อให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

หากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใด อยากพาบุตรหลานของท่านเข้าพบทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจฟันหรือจะเป็นการจัดฟันในเด็ก สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก เพราะทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านทันตกรรมในเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะการที่เด็กมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีก็จะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตามไปด้วย รวมไปถึงช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากบุตรหลานของท่านเข้ารับการรักษากับทางคลินิก บุตรหลานของท่านจะมีฟันที่สวยงาม มีรอยยิ้มที่สดใส สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอน