โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงสูงของโรคหัวใจ

โรคสมาธิสั้นเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางพัฒนาการทางระบบประสาทที่พบบ่อยที่สุด โดยพบได้ทั่วโลกประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ในผู้ใหญ่ มักเกิดขึ้นควบคู่กับภาวะทางจิตเวชและร่างกายอื่นๆ ซึ่งบางอาการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 1 โรคได้มากกว่าสองเท่า

เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีโรคสมาธิสั้น การค้นพบนี้สร้างขึ้นจากข้อมูลการลงทะเบียนระดับชาติของผู้ใหญ่ชาวสวีเดนมากกว่า 5 ล้านคน ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยสมาธิสั้นประมาณ 37,000 คน หลังจากติดตามผลเฉลี่ย 11.8 ปี 38 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีสมาธิสั้นมีการวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง เทียบกับ 24 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ไม่มีสมาธิสั้น ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกประเภท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาวะหัวใจหยุดเต้น โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ความสัมพันธ์ค่อนข้างแข็งแกร่งในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โรคร่วมทางจิตเวชบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติของการกินและการใช้สารเสพติด เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีสมาธิสั้นอย่างมีนัยสำคัญ การรักษาด้วยสารกระตุ้นและยาจิตเวชอื่นๆ เช่น ยาต้านอาการซึมเศร้าและยาลดความวิตกกังวล ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรคสมาธิสั้นกับโรคหัวใจและหลอดเลือด